Veckovis presentation av akut luftvägsinfektion 

Varje vecka besvarar Hälsorapports deltagare en enkät med frågor om de har insjuknat föregående vecka och i så fall med vilka symptom samt allvarlighet på dessa. Genom de veckovisa enkäterna mäts sjukligheten hos personer oberoende av om de behöver uppsöka läkare eller vad sjukdomen orsakats av. Svaren från Hälsorapport analyseras tillsammans med annan information för att uppskatta ett resultat som om hela Sveriges befolkning hade svarat. 

Varje vecka presenteras resultaten över andelen av Sveriges befolkning som uppskattas ha blivit sjuka i en akut luftvägsinfektion under föregående vecka. Akut luftvägsinfektion definieras som något av följande symtom: snuva, halsont, andningssvårigheter eller hosta.

Många virus orsakar akut luftvägsinfektion vilket betyder att förekomsten av luftvägssymtom inte enbart speglar smittspridningen av covid-19. 

Resultaten presenteras med två veckors eftersläpning eftersom rapporteringen av symtom sker efter aktuell rapporteringsvecka har avslutats och sedan analyseras veckan därpå. Läs mer i beskrivning av datakällor för övervakning av covid-19.

Vecka 19 2024

Analysen visar att 5 procent av Sveriges befolkning uppskattas ha blivit sjuka i en akut luftvägsinfektion under veckan, se figuren nedan. 

Figur. Skattad andel av Sveriges befolkning med akut luftvägsinfektion per vecka, beräknat från rapportering i Hälsorapport. Den lila linjen visar den nuvarande säsongen (säsong 2023-2024).*  


*Under sommarveckorna vecka 25-32 har veckoenkäten haft uppehåll (med undantag för säsongen 2020-2021), därför finns ingen linje de veckorna. 

Veckodata delas med Influenzanet

Hälsorapport är en del av Influenzanet, ett europeiskt system för webbaserad syndromövervakning. Folkhälsomyndigheten skickar sedan våren 2024 avidentifierade veckodata till Influenzanet över den skattade andelen av Sveriges befolkning som insjuknat i akut luftvägsinfektion per vecka  (ARI) eller influensaliknande sjukdom per vecka (ILI).  Uppgifterna kommer från veckoenkäterna som besvaras via Hälsorapport.

Influenzanet publicerar resultaten på sin webbplats: Explore our data (influenzanet.info). Det första diagrammet visar antal personer som svarar på Hälsorapports enkät per vecka. Det andra diagrammet visar skattad andel av Sveriges befolkning som insjuknat i ARI eller ILI per vecka. På webbplatsen finns också data från andra länder som ingår i Influenzanet (Italien, Frankrike, Nederländerna, Danmark, Storbritannien, Schweiz, Tyskland, Belgien, Irland, Spanien, och Portugal). 
 

Meny