Resultat från Hälsorapports frågeverkstad om ensamhet, friluftsliv och utomhusvistelse

Stort tack till alla er som besvarade enkäterna från frågeverkstaden om ensamhet, friluftsliv och utomhusvistelse. I Frågeverkstaden testar Folkhälsomyndighetens enkätspecialister enkätfrågor och undersöker hur personer uppfattar olika begrepp. I april 2024 skickade vi ut fem korta enkäter till 200 hälsorapportsdeltagare vardera. Alla enkäter hade fritextsvar vilket ger mycket kunskap, här återger vi huvudresultaten.

Ensamhet är ett komplext begrepp 

Deltagarna gav nyanserade beskrivningar av vad ensamhet betydde för dem. Ensamhet relaterades till om man har folk omkring sig eller inte, känslor av att inte kunna dela tankar och händelser och att känna att man inte fyller en funktion. Deltagarna gjorde också en koppling till det egna måendet – mår man inte bra så kan man känna sig ensam av det och man kan behöva vara ensam för att må bra. Ensamhet beskrevs som både positivt och negativt, ofta av samma person och kopplat till en förmåga som kan tränas upp – relaterat till självinsikt, självkänsla och integritet. 

Det kom många bra kommentarer och förslag på hur vi kan förbättra den fråga om ensamhet som ställs i Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning ”Hälsa på Lika villkor” 2024.

Friluftsliv – tolkas olika 

Deltagarna gav olika beskrivningar av vad friluftsliv kunde vara och nämnde både fysiska aktiviteter (skidor, fiska/jaga, laga mat, gå ut med hunden, vara i trädgården, plocka svamp) och aktiviteter för återhämtning (ladda batterierna, bara få vara, njuta av lugn och tystnad). 

Miljöerna som beskrevs var allt från den egna trädgården till skog och vatten, det gemensamma var att det var utomhus. En del beskrev friluftsliv som fritid medan andra beskrev aktiviteter i sitt arbete (skogsarbete, trädgårdsarbete med mera).

Utomhusvistelse 

Deltagarna som fick enkäten om utomhusvistelse fick svara på en fråga som ställs på lite olika sätt i några av Folkhälsomyndighetens undersökningar – Hur ofta är du utomhus i parker, natur- eller grönområden, sjö- eller havsområden?

De flesta svarade ”varje dag” eller ” några gånger per vecka” och även här varierade det vilka aktiviteter som deltagarna brukade göra. Deltagarna beskrev olika sorters rörelseaktiviter (promenader, spela golf, cykla, gå ut med hunden, simma, rida), hobbys (fågelskådning, jakt, fiske, slöjd, fotografering, sticka), arbete (skogsarbete, trädgårdsarbete, arbete med skolbarn), motorrelaterade aktiviteter (åka skoter, klubbträffar på parkeringsplatser) och rekreation (lyssna på fåglar, titta efter djur, njuta av lukterna och bara andas och vara, meditation)

Vad händer nu?

Resultaten presenteras för utredare på Folkhälsomyndigheten som har i uppdrag att följa ensamhet och friluftsliv/utomhusvistelse. Svaren används när vi utvärderar enkätfrågor och när vi utformar nya enkätfrågor och är till stor hjälp när vi ska tolka resultaten av våra studier.

Meny