Hälsorapport håller koll på hälsoläget i Sverige


Hälsorapport är en webbpanel som hjälper Folkhälsomyndigheten att få viktig och aktuell kunskap om befolkningens hälsa och hälsotillstånd samt syn på hälsa. 

Hälsorapport är Folkhälsomyndighetens egen webbpanel med personer i hela Sverige i olika åldrar. Syftet är att få aktuell kunskap om befolkningens hälsa och syn på hälsa. Hälsorapport har pågått sedan 2015. Just nu deltar cirka 6 000 personer i åldrarna 3-95 år. I maj 2023 får 35 000 slumpvis utvalda personer i befolkningen ett brev hem med inbjudan att delta.

Du bidrar till kunskap om folkhälsan genom att besvara enkäter

Under den tid som covid-19 sprids blir du som deltar tillfrågad att besvara en kort webbenkät varje vecka (med undantag för sommaruppehåll). Det är för att vi ska kunna beräkna ungefär hur många människor som blivit sjuka i akut luftvägsinfektion (t.ex. covid-19 eller influensaliknande sjukdom). Syftet är också att ta reda på hur allvarligt sjuka personerna blivit. Din medverkan är viktig och bidrar till att beskriva smittspridningen i Sverige. Enkäterna har skickats ut sedan april 2020 och kommer att skickas ut så länge Folkhälsomyndigheten anser att resultaten gör nytta. Varje vecka analyseras svaren på de veckovisa enkäterna och vi uppdaterar resultatet på Hälsorapports webbplats under resultat.

Några gånger per år skickas en längre webbenkät ut, som kan handla om smittsamma sjukdomar, folkhälsa eller hälsohot. Som deltagare kan du också bli inbjuden till andra undersökningar som vi utför. Under 2020-2022 genomfördes exempelvis undersökningar för att mäta antal sjuka med covid-19 via självprovtagning. Liknande undersökningar kan bli aktuella igen. Om andra större sjukdomsutbrott uppstår i Sverige används Hälsorapports deltagare ibland som kontrollgrupp i utbrottsutredningar. 

Så tar vi hand om dina svar

Resultatet redovisas alltid helt anonymt och det går inte att urskilja svar från enskilda personer. Resultaten presenteras på Hälsorapports webbplats under resultat. Den information som du lämnar skyddas av sekretess, det betyder att ingen utanför Folkhälsomyndigheten kan ta del av den. Läs mer under Fakta om datainsamlingen. Mer information om hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.  

Nyheter

 • Hälsorapport bjuder in fler deltagare

  29 maj 2023

  Den 16 maj skickades en inbjudan per post ut till 35 000 personer med förfrågan om att delta i Hälsorapport. Inbjudan går till både vuxna och barn i olika åldrar i hela Sverige. Vi hoppas att många vill gå med!

 • Nya frågor i veckoenkäten

  29 maj 2023

  Tack till er alla som besvarar våra veckoenkäter! Nu har veckoenkäten kortats ner för frågor om allvarlighet av symtom och istället har frågor om provtagning och om du varit utomlands lagts till. Dessa nya frågor kommer att finnas med tills veckorapporterna tar sommaruppehåll i slutet av juni 2023.

 • Resultat från enkät om värmebölja

  29 maj 2023

  I juli fick Hälsorapports deltagare en enkät om värmebölja. Resultat finns nu publicerade på Hälsorapports webbplats. Tack till alla som svarade!

Nyhetsarkiv

 

Kontakt

Om du har frågor eller vill rapportera fel är du välkommen att kontakta oss.