Hälsorapport håller koll på hälsoläget


Hälsorapport är en webbpanel som hjälper Folkhälsomyndigheten att få viktig och aktuell kunskap om befolkningens hälsa och hälsotillstånd samt syn på hälsa. 

Hälsorapport drivs av Folkhälsomyndigheten och är en webbpanel som består av personer i hela Sverige. Syftet med Hälsorapport är att få aktuell kunskap om befolkningens hälsa och syn på hälsa. Hälsorapport har pågått sedan 2015. I mars 2021 skickades en inbjudan ut till 67 000 slumpvis utvalda personer i befolkningen. Just nu deltar ca 8 600 personer i Hälsorapport i åldrarna 2-96 år.

Du bidrar till kunskap om folkhälsan genom att besvara enkäter

Under den tid som pandemin pågår blir du som deltar tillfrågad att besvara en kort webbenkät varje vecka. Det är för att vi ska kunna beräkna ungefär hur många människor som blivit sjuka i akut luftvägsinfektion. Din medverkan är viktig och bidrar till att beskriva hälsoläget under pandemin. Enkäterna har skickats ut sedan april 2020 och kommer att skickas ut så länge Folkhälsomyndigheten anser att resultaten gör nytta. Varje vecka analyseras svaren på de veckovisa enkäterna och vi uppdaterar resultatet på Hälsorapports webbplats under resultat.

Några gånger per år kommer vi att skicka ut en längre webbenkät, som kan handla om smittsamma sjukdomar, folkhälsa eller hälsohot. Som deltagare kan du också bli inbjuden till andra undersökningar som vi utför. Under 2020 och 2021 genomfördes exempelvis undersökningar för att mäta förekomsten av covid-19 via självprovtagning. Liknande undersökningar kan bli aktuella igen så länge pandemin pågår. Om andra större sjukdomsutbrott uppstår i Sverige används Hälsorapports deltagare ibland som kontrollgrupp i utbrottsutredningar. 

Så tar vi hand om dina svar

Resultatet redovisas alltid helt anonymt och det går inte att urskilja svar från enskilda personer. Resultaten presenteras på Hälsorapports webbplats under resultat. Den information som du lämnar skyddas av sekretess, det betyder att ingen utanför Folkhälsomyndigheten kan ta del av den. Läs mer under Fakta om datainsamlingen. Mer information om hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten driver Hälsorapport

Hälsorapport drivs av Folkhälsomyndigheten som är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.  

Nyheter

 • Planerat it-avbrott 29/12 kl 18-21

  28 mars 2023

  Den 29 mars kl 18-21 utför Folkhälsomyndigheten ett planerat it-underhåll som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden tyvärr inte besvara enkäter.

 • Resultat från enkät om värmebölja

  28 mars 2023

  I juli fick Hälsorapports deltagare en enkät om värmebölja. Resultat finns nu publicerade på Hälsorapports webbplats. Tack till alla som svarade!

 • Resultat från undersökningen om allmänhetens kunskap om och attityder till hiv

  28 mars 2023

  Folkhälsomyndigheten har publicerat resultat från enkäten som Hälsorapports vuxna deltagare fick besvara i april (Allmänhetens kunskap om och attityder till hiv – En enkätundersökning i den svenska befolkningen). Läs mer i nyhetstexten som finns publierad på Folkhälsomyndighetens webbplats. Resultat finns sedan tidigare att läsa på Hälsorapports webbplats

Nyhetsarkiv

 

Kontakt

Om du har frågor eller vill rapportera fel är du välkommen att kontakta oss.