Stort tack till alla Hälsorapports deltagare för era extra insatser!

 

 

Hälsorapport håller koll på hälsoläget

Hälsorapport hjälper Folkhälsomyndigheten att få viktig kunskap om befolkningens hälsa och syn på hälsa. Du som deltar i Hälsorapport bidrar genom att besvara enkäter om hälsorelaterade frågor ungefär en gång i månaden. Du kan besvara enkäten med din smarta mobil, läsplatta eller dator.

Under vintermånaderna får du ibland kortare veckovisa enkäter med frågan om du blivit sjuk (eller inte) i feber, förkylning eller magsjuka under veckan som gått. Dessa veckovisa enkäter används från 1 april 2020 med anledning av spridningen av covid-19. Enkäterna kommer att skickas ut varje vecka så länge Folkhälsomyndigheten anser att resultaten gör nytta. Om andra större sjukdomsutbrott uppstår i Sverige används Hälsorapports deltagare ibland som kontrollgrupp. 

Så tar vi hand om dina svar

Den information som du lämnar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen. Det betyder att obehöriga inte kan ta del av den. Läs mer under Fakta om datainsamlingen. Mer information om hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndigheten

Hälsorapport drivs av Folkhälsomyndigheten som är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Här kan du besöka Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens nyhetsbrev

Varje torsdag skickar Folkhälsomyndigheten ut nyhetsbrev med aktuell information inom olika folkhälsoområden. Här kan du prenumerera på nyhetsbrevet.

Influenzanet

Hälsorapport är del av Influenzanet, ett europeiskt system för webbaserad syndromövervakning. Systemet har främst använts för att följa förekomsten av influensaliknande sjukdom i befolkningen. Läs mer om Influenzanet.

 

Nyheter

  • Resultat från provtagningsundersökningar

    23 juni 2020

    Stort tack till alla som deltog i provtagningsundersökningarna! Resultat finns nu från båda undersökningarna som genomfördes i april respektive maj. Läs nyhetstexten här.

  • Ny undersökning i maj

    23 juni 2020

    Hälsorapports deltagare bjuds under vecka 18 återigen in till en undersökning för att mäta covid-19 i samhället. Vi hoppas att många vill vara med! Läs mer i Folkhälsomyndighetens nyhetstext

Nyhetsarkiv

 

Kontakt

Om du har frågor eller vill rapportera fel är du välkommen att kontakta oss.