Hälsorapport håller koll på hälsoläget i Sverige


Hälsorapport är en webbpanel som hjälper Folkhälsomyndigheten att få viktig och aktuell kunskap om befolkningens hälsa och hälsotillstånd samt syn på hälsa. 

Hälsorapport är Folkhälsomyndighetens egen webbpanel med personer i hela Sverige. Syftet är att få aktuell kunskap om befolkningens hälsa och syn på hälsa. Hälsorapport har pågått sedan 2015. Just nu deltar drygt 8 000 personer i åldrarna 1-95 år.

Du bidrar till kunskap om folkhälsan genom att besvara enkäter

Under den tid som covid-19 sprids blir du som deltar tillfrågad att besvara en kort webbenkät varje vecka (med undantag för sommaruppehåll). Det är för att vi ska kunna beräkna ungefär hur många människor som blivit sjuka i akut luftvägsinfektion (t.ex. covid-19 eller influensaliknande sjukdom). Syftet är också att ta reda på hur allvarligt sjuka personerna blivit. Din medverkan är viktig och bidrar till att beskriva smittspridningen i Sverige. Enkäterna har skickats ut sedan april 2020 och kommer att skickas ut så länge Folkhälsomyndigheten anser att resultaten gör nytta. Varje vecka analyseras svaren på de veckovisa enkäterna och vi uppdaterar resultatet på Hälsorapports webbplats under resultat.

Några gånger per år skickas en längre webbenkät ut, som kan handla om smittsamma sjukdomar, folkhälsa eller hälsohot. Som deltagare kan du också bli inbjuden till andra undersökningar som vi utför. Under 2020-2022 genomfördes exempelvis undersökningar för att mäta antal sjuka med covid-19 via självprovtagning. Liknande undersökningar kan bli aktuella igen. Om andra större sjukdomsutbrott uppstår i Sverige används Hälsorapports deltagare ibland som kontrollgrupp i utbrottsutredningar. 

Så tar vi hand om dina svar

Resultatet redovisas alltid helt anonymt och det går inte att urskilja svar från enskilda personer. Resultaten presenteras på Hälsorapports webbplats under resultat. Den information som du lämnar skyddas av sekretess, det betyder att ingen utanför Folkhälsomyndigheten kan ta del av den. Läs mer under Fakta om datainsamlingen. Mer information om hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.  

Nyheter

  • Välkommen till alla nya deltagare i Hälsorapport!

    12 september 2023

    Anmälan har stängt och 2 290 deltagare har registrerat sig. Tack till alla som anmält sig att delta. Hälsorapport har nu drygt 8 000 deltagare i webbpanelen. Första veckoenkäten för hösten skickas ut tisdagen 15 augusti. 

Nyhetsarkiv

 

Kontakt

Om du har frågor eller vill rapportera fel är du välkommen att kontakta oss.