Hälsorapport håller koll på hälsoläget


Hälsorapport är en webbpanel som hjälper Folkhälsomyndigheten att få viktig och aktuell kunskap om befolkningens hälsa och hälsotillstånd samt syn på hälsa. 

Hälsorapport drivs av Folkhälsomyndigheten och är en webbpanel som består av personer i hela Sverige. Syftet med Hälsorapport är att få aktuell kunskap om befolkningens hälsa och syn på hälsa. Hälsorapport har pågått sedan 2015. I mars 2021 skickades en inbjudan ut till 67 000 slumpvis utvalda personer i befolkningen. Cirka 11 300 personer är registrerade i Hälsorapport i åldern 2-96 år.

Du bidrar till kunskap om folkhälsan genom att besvara enkäter

Under den tid som pandemin pågår blir du som deltar tillfrågad att besvara en kort webbenkät varje vecka. Det är för att vi ska kunna beräkna ungefär hur många människor som blivit sjuka i akut luftvägsinfektion. Din medverkan är viktig och bidrar till att beskriva hälsoläget under pandemin. Enkäterna har skickats ut sedan april 2020 och kommer att skickas ut så länge Folkhälsomyndigheten anser att resultaten gör nytta. Varje vecka analyseras svaren på de veckovisa enkäterna och vi uppdaterar resultatet på Hälsorapports webbplats under resultat.

Några gånger per år kommer vi att skicka ut en längre webbenkät, som kan handla om smittsamma sjukdomar, folkhälsa eller hälsohot. Som deltagare kan du också bli inbjuden till andra undersökningar som vi utför. Under 2020 och 2021 genomfördes exempelvis undersökningar för att mäta förekomsten av covid-19 via självprovtagning. Liknande undersökningar kan bli aktuella igen så länge pandemin pågår. Om andra större sjukdomsutbrott uppstår i Sverige används Hälsorapports deltagare ibland som kontrollgrupp i utbrottsutredningar. 

Så tar vi hand om dina svar

Resultatet redovisas alltid helt anonymt och det går inte att urskilja svar från enskilda personer. Resultaten presenteras på Hälsorapports webbplats under resultat. Den information som du lämnar skyddas av sekretess, det betyder att ingen utanför Folkhälsomyndigheten kan ta del av den. Läs mer under Fakta om datainsamlingen. Mer information om hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndigheten driver Hälsorapport

Hälsorapport drivs av Folkhälsomyndigheten som är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot.  

Nyheter

 • Hälsorapport skickar ut en enkät om rökfria miljöer

  22 juni 2022

  Idag skickar vi ut en enkät om rökfria miljöer på allmänna platser i Sverige till alla Hälsorapports deltagare. Syftet med enkäten är att undersöka var och hur ofta Hälsorapports deltagare upplever sig exponerade för andras rök från tobaksprodukter, örtprodukter för rökning och elektroniska cigaretter. Enkäten kan besvaras tom. 21/6. Vi hoppas många vill svara!
   

 • Resultat publicerade från enkäten om kunskap och attityder om hiv

  22 juni 2022

  Tack alla vuxna deltagare som svarade på enkäten om kunskap och attityder om hiv i april! Inbjudan att besvara enkäten gick ut till 9 610 deltagare i åldern 16–97 år, varav 51 procent svarade. Resultat finns presenterade här på webbplatsen under Resultat

 • Sommaruppehåll veckoenkäter

  22 juni 2022

  Tack till alla som besvarar Hälsorapports veckoenkäter! Det bidrar till mycket kunskap om sjukligheten hos befolkningen under pandemin. Den 24 maj skickades den sista veckoenkäten ut och nu tar veckoenkäterna sommaruppehåll. 

 • Resultat från provtagningsundersökningen

  22 juni 2022

  Stort tack till alla som deltog i provtagningsundersundersökningen vecka 12! Resultat finns nu publicerade på Folkhälsomyndighetens webbplats. Undersökningen innefattade både förekomst av covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2. 

Nyhetsarkiv

 

Kontakt

Om du har frågor eller vill rapportera fel är du välkommen att kontakta oss.