Hälsorapport håller koll på hälsoläget

Hälsorapport hjälper Folkhälsomyndigheten att få viktig kunskap om befolkningens hälsa och syn på hälsa. Du som deltar i Hälsorapport bidrar genom att besvara enkäter om hälsorelaterade frågor ungefär en gång i månaden. Du kan besvara enkäten med din smarta mobil, läsplatta eller dator.

Under vintermånaderna får du kortare veckovisa enkäter med frågan om du blivit sjuk (eller inte) i feber, förkylning eller magsjuka under veckan som gått. Dessa veckovisa enkäter kan även komma att skickas ut i händelse av en pandemi. Om större sjukdomsutbrott uppstår i Sverige kan Hälsorapports deltagare fungera som kontrollgrupp. Efter ett år frågar vi om du vill fortsätta delta i Hälsorapport. 

Så tar vi hand om dina svar

Den information som du lämnar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen. Det betyder att obehöriga inte kan ta del av den. Läs mer under Fakta om datainsamlingen. Mer information om hur Folkhälsomyndigheten behandlar personuppgifter och dina rättigheter finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Folkhälsomyndigheten

Hälsorapport drivs av Folkhälsomyndigheten som är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Här kan du besöka Folkhälsomyndighetens webbplats.

Folkhälsomyndighetens nyhetsbrev

Varje torsdag skickar Folkhälsomyndigheten ut nyhetsbrev med aktuell information inom olika folkhälsoområden. Här kan du prenumerera på nyhetsbrevet.

Influenzanet

Hälsorapport är del av Influenzanet, ett europeiskt system för webbaserad syndromövervakning. Systemet har främst använts för att följa förekomsten av influensaliknande sjukdom i befolkningen. Läs mer om Influenzanet.

 

Nyheter

 • Inga planerade enkäter

  10 februari 2020

  Hälsorapport har för närvarande inga planerade enkäter. Däremot, i händelse av ett utbrott eller annan särskild händelse, kan vi behöva skicka ut en enkät snabbt. Vi återkommer i så fall med ny information. 

 • Salmonellautredning avslutad

  10 februari 2020

  Med anledning av ett nationellt utbrott av Salmonella fick ett urval av Hälsorapports deltagare en utbrottsenkät i september. Svaren bidrog till att Folkhälsomyndigheten kunde identifiera småtomater som trolig smittkälla. Stort tack för ert deltagande! Läs mer på Folkhälsmyndighetens webbplats.

 • Juniresultat publicerade

  10 februari 2020

  Nu har vi publicerat resultaten från junienkäten som handlade om rökfria miljöer. Ni kan läsa juniresultaten här. 

Nyhetsarkiv

 

Kontakt

Om du har frågor eller vill rapportera fel är du välkommen att kontakta oss.