Resultat utbrottsenkät Cryptosporidium parvum

Under januari skickade Hälsorapport ut en enkät till ett urval av Hälsorapports deltagare för att utreda ett utbrott av Cryptosporidium. De som fick enkäten valdes ut baserat på ålder, kön och län och bildade en så kallad frisk kontrollgrupp. Av 707 inbjudna personer svarade 424 (60 procent). 

Utbrottet är över och den nationella utredningen är avslutad. Analysen visade att det var vanligare (statistiskt säkerställd skillnad) att fallen hade ätit från salladsbar i butik jämfört med kontrollerna (Hälsorapports deltagare). Bland de olika rätterna i salladsbaren identifierades grönkålssallad som den troligaste smittkällan.

Cryptosporidium är en parasit som kan orsaka diarrésjukdom hos människa. Sjukdomen sprids via vatten och mat och finns över hela världen. Smitta från djur till människa förekommer också. Mer information om utbrottet finns publicerat på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Stort tack till alla som svarade på enkäten och därmed bidrog till utredningen!
 

Meny