Nyhetsarkiv

Här lagrar vi alla nyheter som presenterats på Hälsorapports webbplats från och med starten november 2015.

 

2024-04-09. Planerat it-avbrott 10/4 kl 18-21

Ett planerat it-underhåll genomförs onsdag den 10 april kl. 18-21 som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden tyvärr inte besvara enkäter.

2024-04-04. Nu startar vi Frågeverkstaden
Under våren kommer Folkhälsomyndighetens enkätspecialister att börja testa enkätfrågor i Hälsorapport. Vi kallar det för Frågeverkstaden. Några av er kommer då få en ny typ av enkäter där vi är nyfikna på vad ni tänker om olika ord och begrepp. Resultaten används sedan när vi utformar nya frågor i våra enkäter. Det är frivilligt att delta. Enkäten som ett urval av deltagare fick den 4 april är nu stängd, tack till alla som svarade!

2024-03-05. Planerat it-avbrott 6/3 kl 18-21

Ett planerat it-underhåll genomförs onsdag den 6 mars kl. 18-21 som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden tyvärr inte besvara enkäter.

2024-02-15. Resultat från utbrottsenkäten
I januari fick ett urval av Hälsorapports deltagare besvara en enkät relaterat till ett nationellt utbrott av Cryptosporidium. Utbrottet är nu över och resultat visar på grönkål som den troliga smittkällan. Läs mer under Resultat. Information finns också på Folkhälsomyndighetens webbplats

2024-02-07. Planerat it-avbrott 7/2 kl 18-21

Ett planerat it-underhåll genomförs onsdag den 7 februari kl. 18-21 som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden tyvärr inte besvara enkäter.

2024-02-01. Utbrottsenkäten är stängd
Enkäten som några deltagare fick den 19 januari är nu stängd. Stort tack till alla som svarade! Svaren analyseras nu, vi meddelar när resultat finns publicerade.

2024-01-19. Några blir inbjudna till utbrottsenkät

Folkhälsomyndigheten utreder just nu ett utbrott av en smittsam sjukdom med okänd smittkälla. Som en del i utbrottsutredningen får ett urval av Hälsorapports deltagare en enkät. Mejlet skickas från noreply@utskick.folkhalsomyndigheten.se med start den 19 januari.

2023-12-12. Tack alla som svarar på veckoenkäten
Svar på veckoenkäten bidrar till influensa- och covidövervakningen. Enkäten kommer skickas ut så länge det finns behov att följa sjukdomsläget. Stort tack alla som svarar!

2023-11-07. Planerat it-avbrott 8/11 kl 18-21

Ett planerat it-underhåll genomförs onsdag den 8 november kl. 18-21 som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden tyvärr inte besvara enkäter.

2023-10-17. Planerat it-avbrott 18/10 kl 18-21
Ett planerat it-underhåll genomförs onsdag den 18 oktober kl. 18-21 som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden tyvärr inte besvara enkäter.

2023-10-03. Planerat it-avbrott 4/10 kl 18-21
Ett planerat it-underhåll genomförs onsdag den 4 oktober kl. 18-21 som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden tyvärr inte besvara enkäter.

2023-09-05. Planerat it-avbrott 6/9 kl 18-21
Ett planerat it-underhåll genomförs onsdag den 6 september kl. 18-21 som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden tyvärr inte besvara enkäter.

2023-06-28. Välkommen till alla nya deltagare i Hälsorapport!
Anmälan har stängt och 2 290 deltagare har registrerat sig. Tack till alla som anmält sig att delta. Hälsorapport har nu drygt 8 000 deltagare i webbpanelen. Första veckoenkäten för hösten skickas ut tisdagen 15 augusti. 

2023-06-20. Trevlig sommar! 
Stort tack för ert deltagande i Hälsorapport! Vi som arbetar med Hälsorapport vill önska er en trevlig sommar. Den 20 juni skickades sista veckoenkäten ut innan ett sommaruppehåll tom 15 augusti. Om det blir höga temperaturen i sommar kan det hända att en enkät om värmebölja skickas ut till er.

2023-05-22.Svårt att nå Hälsorapport lördag 20 maj
Under lördagen den 20 maj hade Hälsorapport tekniska problem. Problemet åtgärdades på söndag morgon och sedan dess går det bra för nya deltagare att registrera sig. 

2023-05-05. Planerat it-avbrott 7/6 kl 18-21
Den 7 juni kl 18-21 utför Folkhälsomyndigheten ett planerat it-underhåll som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden tyvärr inte besvara enkäter.

2023-05-02. Planerat it-avbrott 3/5 kl 18-21 
Den 3 maj kl 18-21 utför Folkhälsomyndigheten ett planerat it-underhåll som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden tyvärr inte besvara enkäter.

2023-04-27. Hälsorapport bjuder in fler deltagare 
Den 16 maj skickades en inbjudan per post ut till 35 000 personer med förfrågan om att delta i Hälsorapport. Inbjudan gick till både vuxna och barn i olika åldrar i hela Sverige. Vi hoppas att många vill gå med!

2023-04-18. Nya frågor i veckoenkäten
Tack till er alla som besvarar våra veckoenkäter! Nu har veckoenkäten kortats ner för frågor om allvarlighet av symtom och istället har frågor om provtagning och om du varit utomlands lagts till. Dessa nya frågor kommer att finnas med tills veckorapporterna tar sommaruppehåll i slutet av juni 2023.

2023-02-28. Planerat it-avbrott 1/3 kl 18-21
Den 1 mars kl 18-21 utför Folkhälsomyndigheten ett planerat it-underhåll som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden tyvärr inte besvara enkäter.

2022-12-22. God jul och gott nytt år!
Stort tack för ert deltagande under 2022. Vi som arbetar med Hälsorapport vill önska er en riktigt god jul och gott nytt år!

2022-12-09. Resultat från enkät om värmebölja
I juli fick Hälsorapports deltagare en enkät om värmebölja. Resultat finns nu publicerade på Hälsorapports webbplats. Tack till alla som svarade!

2022-12-02. Planerat it-avbrott 7/12 kl 18-21
Den 7 december kl 18-21 utför Folkhälsomyndigheten ett planerat it-underhåll som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden tyvärr inte besvara enkäter.

2022-12-01. Resultat från undersökningen om allmänhetens kunskap om och attityder till hiv
Folkhälsomyndigheten har publicerat resultat från enkäten som Hälsorapports vuxna deltagare fick besvara i april (Allmänhetens kunskap om och attityder till hiv – En enkätundersökning i den svenska befolkningen). Läs mer i nyhetstexten som finns publierad på Folkhälsomyndighetens webbplats. Resultat finns sedan tidigare att läsa på Hälsorapports webbplats.

2022-10-21. Resultat från utbrottsenkäten är stängd
Resultat från utbrottsenkäten som några deltagare fick den 14 oktober finns att läsa under Resultat. Stort tack till alla som svarade!

2022-11-14. Utbrottsenkäten är stängd
Enkäten som några deltagare fick den 14 oktober är nu stängd. Stort tack till alla som svarade! Svaren analyseras nu, vi meddelar när resultat finns publicerade.

2022-10-28. Planerat it-avbrott 2/11 kl 18-21
Den 2 november kl 18-21 utför Folkhälsomyndigheten ett planerat it-underhåll som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden tyvärr inte besvara enkäter.

2022-10-24. Veckoenkäten skickas på onsdag för vecka 42
Veckoenkäten för vecka 42 kommer att skickas ut onsdag 26 oktober, istället för på tisdag som den brukar skickas ut.

2022-10-18. Tekniska problem att skicka ut veckoenkäten
Vi hade tekniska problem vid utskick av veckoenkäten den 18/10. Om deltagare upplever svårigheter att nå enkäten försök gärna igen. Vid fortsatta problem kontakta oss på halsorapport@fohm.se.

2022-09-12. Resultat från enkät om rökfria miljöer
I juni fick Hälsorapports deltagare en enkät som handlade om exponering för rök i olika miljöer. Resultat finns nu publicerade på Hälsorapports webbplats. Tack till alla som svarade!

2022-10-11. Fel i ämnesraden i veckoutskicket
Idag när veckoenkäten för vecka 40 skickades ut blev något fel i ämnesraden. Endast ett ”t” syns men det ska vara ”Inbjudan att besvara Hälsorapports veckoenkät - vecka 40, 2022”. Vi ber om ursäkt för missförstånden detta kan skapa.

2022-10-04. Planerat it-avbrott 5/10 kl 18-21
Den 5 oktober kl 18-21 utför Folkhälsomyndigheten ett planerat it-underhåll som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden tyvärr inte besvara enkäter.

2022-09-08. Veckoenkäter återupptas
Den 8 september börjar vi skicka ut veckoenkäten igen. Syftet är att varje vecka mäta andelen personer som har insjuknat. På så sätt får Folkhälsomyndigheten en bättre bild av de infektioner som spridits under den aktuella veckan, även från de som inte uppsöker sjukvård. Tack till alla som svarar!

2022-08-21. Den 22/8 bjuds deltagare in till provtagning för covid-19
Den 22 augusti inbjuds Hälsorapports deltagare att vara med i en undersökning för att mäta förekomst av covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2 (som är det virus som orsakar covid-19). Provtagningen genomför man själv hemma under vecka 39 (26-29 september). Vi mejlar ut anmälan och mer information från noreply@utskick.folkhalsomyndigheten.se. Nyhet finns på Folkhälsomyndighetens webbplats om undersökningen: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/augusti/undersokning-mater-forekomst-och-antikroppar-mot-viruset-som-orsakar-covid-19-i-befolkningen/ 

2022-08-11. Enkäten om värmebölja är stängd
Enkäten om värmebölja är stängd och 5135 har besvarat enkäten. Inkomna svar kommer nu att analyseras och en resultattext publiceras senare i september. Stort tack till alla som deltagit i undersökningen!

2022-07-27. Enkäten om den extrema värmen kan besvaras t.o.m. 10/8
Den 27 juli blev alla deltagare inbjudna till att besvara en enkät om den extrema värmen förra veckan. Syftet är att samla information om hälsoeffekter kopplat till värmen. Resultaten kommer att utgöra underlag för framtida förbättringar i hanteringen av extremvärme. Vi hoppas många vill svara på enkäten!

2022-06-27. Trevlig sommar!
Stort tack för ert deltagande under våren. Trevlig sommar önskar vi som jobbar med Hälsorapport.Vi hörs igen 22 augusti, då kommer vi att bjuda in alla deltagare att vara med i en undersökning för att mäta förekomst av covid-19 samt antikroppar mot SARS-CoV-2 genom provtagning. Provtagningen genomför man själv hemma under vecka 39.

2022-06-07. Hälsorapport skickar ut en enkät om rökfria miljöer
Idag skickar vi ut en enkät om rökfria miljöer på allmänna platser i Sverige till alla Hälsorapports deltagare. Syftet med enkäten är att undersöka var och hur ofta Hälsorapports deltagare upplever sig exponerade för andras rök från tobaksprodukter, örtprodukter för rökning och elektroniska cigaretter. Enkäten kan besvaras tom. 21/6. Vi hoppas många vill svara!

2022-06-03. Resultat publicerade från enkäten om kunskap och attityder om hiv
Tack alla vuxna deltagare som svarade på enkäten om kunskap och attityder om hiv i april! Inbjudan att besvara enkäten gick ut till 9 610 deltagare i åldern 16–97 år, varav 51 procent svarade. Resultat finns presenterade här på webbplatsen under Resultat. 

2022-05-25. Sommaruppehåll veckoenkäter
Tack till alla som besvarar Hälsorapports veckoenkäter! Det bidrar till mycket kunskap om sjukligheten hos befolkningen under pandemin. Den 24 maj skickades den sista veckoenkäten ut och nu tar veckoenkäterna sommaruppehåll. 

2022-05-10. Resultat från provtagningsundersökningen
Stort tack till alla som deltog i provtagningsundersundersökningen vecka 12! Resultat finns nu publicerade på Folkhälsomyndighetens webbplats. Undersökningen innefattade både förekomst av covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2. 

2022-04-28. Planerat it-avbrott 4/5 kl 18-21
Den 4 maj kl 18-21 utför Folkhälsomyndigheten ett planerat it-underhåll som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden tyvärr inte besvara enkäter.

2022-04-19 Enkäten om hiv är stängd
Enkäten om hiv är stängd. Inkomna svar kommer nu att analyseras och en resultattext publiceras senare i vår. Stort tack till alla som deltagit i undersökningen!

2022-04-13. Glad påsk!
Stort tack för att ni deltar i Hälsorapport. Glad påsk önskar vi er!
Hälsningar från oss som jobbar med Hälsorapport.

2022-04-07. Hälsorapport skickar ut en enkät om hiv
Idag skickar vi ut en enkät om hiv till vuxna deltagare i Hälsorapport. Syftet med enkäten är att få information om allmänhetens kunskap, föreställningar och attityder om hiv. Folkhälsomyndigheten ansvarar för uppföljningen av en nationell strategi om hiv, som bland annat beskriver hur hiv ska förebyggas.  Vi hoppas många vill svara!

2022-04-06. Planerat it-avbrott 6/4 kl 18-21
Den 6 april kl 18-21 utför Folkhälsomyndigheten ett planerat it-underhåll som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden tyvärr inte besvara enkäter.

2022-04-05. Tekniska problem
Folkhälsomyndigheten har tekniska problem vilket gör att Hälsorapports webbplats inte har fungerat under tisdagen. Vi planerar att skicka ut veckoenkäten under dagen.

2022-03-22. Resultat från enkäten om psykisk hälsa och levnadsvanor publicerade 
Tack alla som svarade på enkäten om psykisk hälsa och levnadsvanor i december! Resultat finns presenterade här på webbplatsen under Resultat och i en nyhetstext på Folkhälsomyndighetens webbplats.

2022-01-28 Den 14/2 bjuds deltagare in till provtagning för covid-19
Den 14 februari inbjuds Hälsorapports deltagare att vara med i en undersökning för att mäta förekomst av covid-19 och antikroppar mot covid-19. Provtagningen genomför man själv hemma under vecka 12 (21-25 mars). Vi mejlar ut anmälan och mer information från noreply@utskick.folkhalsomyndigheten.se. Nyhet på Folkhälsomyndighetens webbplats om undersökningen:
Undersökning för att mäta förekomst av covid-19 och antikroppar mot SARS-CoV-2

2022-01-31 Planerat it-avbrott 2/2 kl 17-22
Den 2 februari kl 17-22 utför Folkhälsomyndigheten ett planerat it-underhåll som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden tyvärr inte besvara enkäter.

2021-12-21 God jul och gott nytt år!
Stort tack för ert deltagande under 2021. God jul och gott nytt år önskar vi som jobbar med Hälsorapport.

2021-12-16 Enkät om psykisk hälsa och levnadsvanor
Ett urval av Hälsorapports deltagare får 17/12 en inbjudan att besvara en enkät med frågor om psykisk hälsa och levnadsvanor. Vi har mejlat den från en annan mejladress än vi brukar (noreply@utskick.folkhalsomyndigheten.se) och enkäten ser lite annorlunda ut. Era svar kommer dock att behandlas på samma sätt som i övriga enkäter. Vi hoppas att många vill svara!

2021-12-13 Planerat IT-avbrott 15/12 kl 17-20
Den 15 december kl 17-20 utför Folkhälsomyndigheten ett planerat IT-underhåll som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden alltså inte besvara enkäter.

2021-11-15 Planerat IT-avbrott 17/11 kl 17-20
Den 17 november kl 17-20 utför vi ett planerat it-underhåll som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplats. Deltagare kan under den tiden alltså inte besvara enkäter. 

2021-11-02.Tekniska problem löst
Nu är de tekniska problemen lösta och mejl med veckoenkät skickas under eftermiddagen. Vi beklagar förseningen.

2021-11-02. Tekniska problem med utskick av veckoenkäten
Vi har tekniska problem att skicka ut veckoenkäten. Enkäten kan ändå besvaras men mejlet om enkäten skickas inte ut. Vi arbetar på problemet och hoppas kunna skicka mejlet senare idag. Om du redan har besvarat enkäten kan du bortse från mejlet när det sedan kommer till dig.

2021-10-01 Den 11/10 bjuds deltagare in till provtagning
Den 11 oktober inbjuds deltagare att vara med i en undersökning för att mäta förekomst av covid-19 genom provtagning. Provtagningen genomför man själv hemma under vecka 46 (15-19 november). 

Resultat från den senaste undersökningen finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

2021-08-19. Veckoenkäter återupptas 19/8
Nu börjar vi med veckorapporteringen igen. Den första enkäten skickar vi 19/8. Vi hoppas att många vill svara!

2021-08-02. Hälsorapport skickar ut en enkät 4/8 om det varma vädret
Med anledning av det varma vädret veckorna 26-28 skickar vi 4 augusti ut en enkät till alla Hälsorapports deltagare. 
Folkhälsomyndigheten arbetar med förebyggande åtgärder kring värmeböljor och enkäten syftar till att samla information om hälsoeffekter kopplat till värmen. Vi hoppas många vill svara!

2021-07-16. Födda 2002-2020 bjuds in till provtagning
Den 9 augusti bjuder vi in deltagare som är födda 2002-2020 till en provtagningsundersökning. Intresseanmälan är öppen till 22/8 kl. 23:59. Syftet är att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige och undersöka vilka symtom som är vanliga vid sjukdomen. Läs mer i Folkhälsomyndighetens nyhetstext

2021-07-14. I händelse av sjukdomsutbrott
Vid större sjukdomsutbrott används ibland Hälsorapports deltagare som kontrollgrupp i sjukdomsutredningar. Om behov uppstår kommer vi att bjuda in utvalda deltagare till att besvara en utbrottsenkät. Mejlet skickar vi då från noreply@utskick.folkhalsomyndigheten.se. Resultat från tidigare utbrottsutredningar finns att läsa under "Resultat". 

2021-07-05. Nya resultattexter
Nu finns två nya resultattexter publicerad, se Resultat-fliken. Stor tack till alla som svarade på enkäterna om tobaks- och nikotinanvändning och om vaccination mot covid-19.

2021-06-24. Resultat från enkät om psykisk hälsa
Stor tack till alla som besvarade enkäten om psykisk hälsa och levnadsvanor i maj! Resultat finns nu att läsa på Hälsorapports sida (se Resultat-fliken) samt i Folkhälsomyndighetens nyhetstext

2021-06-17. Enkät om vaccinering mot covid-19 är stängd
Ett urval av Hälsorapports deltagare har fått en enkät om vaccination mot covid-19. Enkäten är nu stängd och analys av inkomna svar påbörjas inom kort. Stort tack till alla som svarat! Resultat från tidigare vaccinations-enkät finns att läsa under Resultat.

2021-06-16. Planerat IT-avbrott 16/6 kl. 17-20
Den 16 juni kl 17-20 utför vi ett planerat IT-underhåll som gör att man varken kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplatser. Deltagare kan under den tiden alltså inte besvara enkäter. 

2021-06-07. Idag skickar vi ut enkät om vaccinering mot covid-19
Idag 7/6 får ett urval av Hälsorapports deltagare en enkät om vaccination mot covid-19. Några deltagare har tidigare fått samma enkät. Resultat från dessa finns att läsa under Resultat.

2021-06-03. Enkät om tobaks- och nikotinanvändning stängd
Enkäten om tobaks- och nikotinanvändning är stängd. Stort tack till alla som svarat! Vi påbörjar nu analyser och planerar att publicera resultat i början av juli.

2021-06-01. Registreringen är stängd
Idag har registreringen stängt för att anmäla sig till Hälsorapport. 11 600 personer har registrerat sig. Stort tack till alla er som anmält sig!

2021-05-27. Resultat från enkäten om vaccination mot covid-19
Tack alla som svarade på enkäten om vaccination mot covid-19 i april! Resultat finns presenterade på Folkhälsomyndighetens webbplats.

2021-05-26. Planerat IT-avbrott 26/5 kl. 17-19
Den 26 maj kl 17-19 utför vi ett planerat underhållsarbete som gör att man inte kan nå Folkhälsomyndighetens eller Hälsorapports webbplatser. Det betyder att du som deltagare under den tiden inte kan besvara veckoenkäten. 

2021-05-20. Enkät om tobaks- och nikotinanvändning
Ett urval av Hälsorapports deltagare har fått en inbjudan att besvara en enkät med frågor om tobak och nikotinanvändning. Vi har mejlat den från en annan mejladress än vi brukar (noreply@utskick.folkhalsomyndigheten.se) och enkäten ser lite annorlunda ut. Era svar kommer dock att behandlas på samma sätt som i övriga enkäter. Vi hoppas att många vill svara!

2021-05-11. Tekniska problem åtgärdat 11/5
Tack vare flera mejl från inbjudna personer som haft problem att registrera konto, har vi upptäckt ett tekniskt fel. Felet är åtgärdat och inbjudna personer kan nu skapa ett konto och ska då få ett mejl med en aktiveringslänk. När man har klickat på länken är registreringen klar.

2021-05-07. Tekniska problem 6/5 åtgärdat
Torsdagen 6 maj hade vi ett tekniskt fel på webbplatsen vilket gjorde att veckoenkäten inte kunde besvaras under en period. Felet är nu åtgärdat.

2021-04-27. Vaccinenkäten är stängd
Enkäten om vaccination mot covid-19 är stängd. Stort tack till alla som svarat! Vi påbörjar nu analyser och planerar att publicera resultat samt presentera dessa på en pressträff senare i maj. 

2021-03-18. Hälsorapport bjuder in nya deltagare
Under vecka 12 bjuder Hälsorapport in nya deltagare. Ett brev går ut till 67 000 personer i Sverige, både till vuxna och barn. Vi hoppas att många vill gå med!

2021-04-17. IT-störning lördag 17/4
Lördagen den 17 april utför vi ett IT-underhåll ca. 9-13:30. Om man under den tiden skapade ett konto på Hälsorapport kan problem ha uppstått. Om du inte fick ett mejl med aktiveringslänk, försök gärna skapa ett konto på nytt. Vid frågor, kontakta oss på halsorapport@fohm.se.

2021-04-06. Resultat från enkäten om vaccination mot covid-19
Nu finns resultat publicerade från enkäten om vaccination mot covid-19, både på Hälsorapports webbplats och på Folkhälsomyndighetens webbplats

2021-04-06. Idag får nya deltagare veckoenkäten
Idag 6/4 får Hälsorapports nya deltagare sin första enkät. Vi har skickat ett mejl med länk till veckoenkäten, där vi frågar om man blivit sjuk förra veckan. Stort tack till alla som gått med i Hälsorapport!

2021-03-24. Enkäten om vaccination mot covid-19 är stängd
Stor tack till alla som besvarade enkäten om vaccination mot covid-19! Enkäten är nu stängd och en analys av svaren kommer att påbörjas inom kort.  

2021-03-22. Hälsorapport bjuder in nya deltagare
Under vecka 12 bjuder Hälsorapport in nya deltagare. Ett brev går ut till 67 000 personer i Sverige, både till vuxna och barn. Vi hoppas att många vill gå med!

2021-02-25. Resultat från novemberenkät om psykisk hälsa 
Stort tack till alla som besvarade enkäten om psykisk hälsa och levnadsvanor i november! Nu finns preliminära resultat publicerade

2021-02-02. Resultat från provtagningsundersökningar
Hälsorapports deltagare har blivit inbjudna till fyra-fem provtagningsundersökningar. Samtliga resultat finns att läsa på Folkhälsomyndighetens webbplats

2020-10-28. Oktoberenkät om miljöhälsa
Under vecka 44 får Hälsorapports deltagare besvara en enkät om miljöhälsa. Enkäten är en uppföljning på förra årets enkät på samma tema.  

2020-09-04. Resultat från augusti-provtagningen
Resultat från den tredje nationella undersökningen visar att ingen av deltagarna hade en pågående infektion av covid-19 under perioden 24-28 augusti. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

2020-11-18. Tekniska problem åtgärdat
Tekniska problem 18/11 är åtgärdat. Det går nu bra att besvara enkäten för vecka 46.

2020-08-28. Provtagningsundersökning i september
Den 28 augusti bjuds deltagare in till ännu en provtagningsundersökning, som genomförs vecka 39 (21-25 sept). Alla inbjudna är varmt välkomna att delta, oavsett om man redan har deltagit tidigare och vad provanalysen visade då. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

2020-07-20. Psykisk hälsa och levnadsvanor under coronapandemin
I maj fick ett urval av Hälsorapports deltagare en enkät med frågor om psykisk hälsa och levnadsvanor under coronapandemin. Resultaten är nu klara och finns att läsa under Resultat samt på Folkhälsomyndighetens webbplats

2020-09-23. Tekniskt fel åtgärdat
Nu kan deltagare besvara veckoenkäten igen. Det tidigare felet är åtgärdat. 

2020-07-29. Ny provtagningsundersökning
Den 29 juli bjuds Hälsorapports deltagare in till en ny undersökning för att mäta covid-19 i samhället. Vi hoppas att många vill vara med! Läs mer i Folkhälsomyndighetens nyhetstext

2020-06-18. Resultat från provtagningsundersökningar
Stort tack till alla som deltog i provtagningsundersökningarna! Resultat finns nu från båda undersökningarna som genomfördes i april respektive maj. Läs nyhetstexten här.

2020-05-27. Ny undersökning i maj
Hälsorapports deltagare bjuds under vecka 18 återigen in till en undersökning för att mäta covid-19 i samhället. Vi hoppas att många vill vara med! Läs mer i Folkhälsomyndighetens nyhetstext. 

2020-04-07. Deltagare bjuds in till undersökning
Idag får alla deltagare en inbjudan att delta i en undersökning för att mäta covid-19 i samhället. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats. Frivilliga kan inte anmäla sig till undersökningen. 

2020-03-26. Hälsorapport skickar veckoenkäter
Med anledning av spridningen av covid-19 skickar Hälsorapport ut veckoenkäter med start 1 april. I enkäten frågar vi om man blivit sjuk (eller inte) i feber, förkylning, andra symtom från luftvägarna eller magsjuka under veckan som gått. Svaren kommer bidra till Folkhälsomyndighetens bedömning av hur många som är sjuka i samhället. 

2020-03-16. Separat undersökning gällande covid-19 i Region Stockholm
Ett urval av Hälsorapports deltagare i Region Stockholm har blivit tillfrågade att delta i en separat undersökningen från Folkhälsomyndigheten. Undersökningen syftar till att mäta smittspridningen av covid-19 i samhället och pågår från 26 mars till 3 april. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: Undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i samhället

2020-03-12. Hälsorapport skickar en enkät idag
Med anledning av det nya coronaviruset kommer Hälsorapports deltagare senare idag (12/3-20) få en inbjudan att besvara en enkät. Enkäten syftar till att ge oss en bild av hur du upplever situationen samt av ditt informationsbehov. Vi hoppas många vill svara!

2020-02-05. Resultat publicerade
Nu finns resultat för septemberenkäten och oktoberenkäten publicerade. Stort tack till alla som besvarade enkäterna! Läs resultaten här. 

2020-01-15. Inga planerade enkäter
Hälsorapport har för närvarande inga planerade enkäter. Däremot, i händelse av ett utbrott eller annan särskild händelse, kan vi behöva skicka ut en enkät snabbt. Vi återkommer i så fall med ny information.

2019-10-18. Salmonellautredning avslutad
Med anledning av ett nationellt utbrott av Salmonella fick ett urval av Hälsorapports deltagare en utbrottsenkät i september. Svaren bidrog till att Folkhälsomyndigheten kunde identifiera småtomater som trolig smittkälla. Stort tack för ert deltagande! Läs mer på Folkhälsmyndighetens webbplats.

2019-10-10. Juniresultat publicerade
Nu har vi publicerat resultaten från junienkäten som handlade om rökfria miljöer. Ni kan läsa juniresultaten här.

2019-09-27. Utbrottsutredning pågår 
Med anledning av ett pågående utbrott av en smittsam sjukdom kommer utvalda deltagare att få en extra enkät. Ni som får enkäten utgör så kallade kontroller för de som blivit sjuka. Era svar är viktiga för att hitta smittkällan.

2019-09-24. Septemberenkät om miljöhälsa
Idag får Hälsorapports deltagare en inbjudan att besvara en enkät med frågor om miljöhälsa. Vi hoppas att många vill svara!

2019-06-19. Tekniskt fel på junienkät
Junienkäten om rökfria miljöer hade ett tekniskt fel, vilket innebar att några deltagare inte kunde skicka in sina svar. Felet är nu åtgärdat, men svar saknas dessvärre. Vi har kontaktat deltagare som berörs.

2019-04-17. Utbrottsutredning pågår
Med anledning av ett pågående utbrott av en smittsam sjukdom kommer utvalda deltagare att få en enkät idag den 17 april. Ni som får enkäten utgör så kallade kontroller för de som blivit sjuka. Era svar är viktiga för att hitta smittkällan.

2019-03-27. Enkät om influensavaccination
Idag får Hälsorapports deltagare en ny enkät som handlar om influensavaccination. Vi hoppas att många vill besvara den!

2019-03-18. Veckovisa rapporteringen avslutad
Stort tack för era svar under dessa veckor! En djupare analys kommer att presenteras senare i vår. Folkhälsomyndighetens rapporter om influensaläget kan läsas här

2019-02-28. Serverproblem åtgärdat
Under onsdagen 27/2 låg Hälsorapport nere på eftermiddagen vilket gjorde att deltagare inte kunde nå enkäten för vecka 8. Felet är åtgärdat så nu man besvara enkäten. Stort tack för era svar!

2019-02-06. Tekniskt fel är åtgärdat
Pga. ett tekniskt fel har deltagare inte kunnat besvara veckoenkäten för vecka 5 idag. Felet är åtgärdat så nu går det att besvara enkäten. Tack att ni försöker igen!

2019-01-09. Influensaläget
Hälsorapports deltagare hjälper oss att hålla koll på läget - tack! Läs gärna veckorapporten

2019-02-06. Tekniskt fel är åtgärdat
Pga. ett tekniskt fel har deltagare inte kunnat besvara veckoenkäten för vecka 5 idag. Felet är åtgärdat så nu går det att besvara enkäten. Tack att ni försöker igen!

2018-12-20. Veckovisa enkäter dec-mars
Vecka 51 skickade vi ut den första enkäten med frågan om deltagare blivit sjuka (eller inte) i feber, förkylning eller magsjuka under veckan som gått. Fram till mars, kommer vi varje vecka att skicka ut samma enkät. Läs mer här. 

2018-10-08. Resultat från augustienkäten
Nu finns resultat att läsa från augustienkäten som handlade om värmeböljor. Klicka här för att komma direkt till resultatet.

2018-09-01. Augustienkäten är stängd
Tack till alla som besvarat augustienkäten om värmeböljor! Sammanlagt svarade 81 procent av alla deltagare. 

2018-08-15. Två utbrott pågår 
Folkhälsomyndigheten utreder ytterligare ett utbrott av en smittsam sjukdom. En enkät kommer att skickas till utvalda deltagare under augusti och september. Den som svarat på den tidigare utbrottsenkäten kommer inte att bli utvald till den nya enkäten.

2018-08-08. Två enkäter under augusti
Under augusti skickas två enkäter ut. Den ena handlar om det ovanligt varma vädret och skickas till de flesta deltagarna. Den andra är en utbrottsenkät (se nästa nyhet).

2018-08-08. Ett utbrott pågår
Just nu pågår ett utbrott av en smittsam sjukdom. En enkät skickas ut till några utvalda deltagare. Ni som får denna enkät utgör så kallade kontroller för de som blivit sjuka. Era svar är viktiga för att hitta smittkällan.

2018-05-28. Hälsorapport välkomnar alla nya deltagare
Hittills har cirka 1 800 anmält sig. Stort tack till alla som gått med!

2018-04-27. Idag bjuder Hälsorapport in 25 000 personer
Idag skickar vi ut en inbjudan till 25 000 personer om att delta i Hälsorapport. Vi hoppas många vill gå med!

2018-04-15. Hälsorapport bjuder in nya deltagare
Hälsorapport behöver fler deltagere. I slutet på april bjduer vi in 25 000 personer från hela Sverige. 

2018-01-07. Veckovisa enkäter 
Från januari till mars får deltagare varje vecka en enkät med frågan om man varit sjuk. Era svar hjälper oss att uppskatta hur många som har influensalikande sjukdom och magsjuka i samhället.  

2018-12-10. Nya enkäter 2018
Nu finns en ny bakgrundsenkät för 2018 att besvara. Snart börjar en period av veckovis rapportering av feber, förkylning och magsjuka. God Jul och Gott Nytt År!

2017-11-12. Välkommen till Hälsorapports nya sajt
Hälsorapport har genomgått systemuppdateringar. Det innebär att vi har en ny och bättre sajt som är mobilanpassad. 

2017-10-26. Hälsorapport snart mobilanpassat
Vi jobbar på att mobilanpassa Hälsorapport. Vår förhoppning är att det ska vara klart till utskick av novemberenkäten. 

2017-10-06. I oktober får några en extra utbrottsenkät
Folkhälsomyndigheten utreder just nu ett utbrott av en smittsam sjukdom som smittar via mat. Därför kommer några deltagare att få en extra enkät med frågor om vad man har ätit de senaste 7 dagarna. På så sätt hoppas Folkhälsomyndigheten kunna hitta källan till den smittsamma sjukdomen.  

2017-09-11. Problemet med augustienkäten är nu löst
Om du inte har kunnat besvarat enkäten tidigare kan du göra det nu. 

2017-09-01. Långsam uppladdning av augustienkäten
Flera deltagare har meddelat att de inte kommer åt enkäten, eller bara ser delar av den. Vi har upptäckt ett fel som innebär att det kan ta lång tid att ladda upp enkäten eller inte fungera alls (speciellt med en iPhone eller iPad). Vänligen testa igen och vänta 30 sekunder. Vi jobbar på att lösa problemet.

2017-08-31. Hälsorapport har ny sajt
Hälsorapport har under sommaren genomgått systemuppdateringar. Det innebär att det nu går att besvara enkäter med till exempel Samsung Galaxy och HTC.  gärna om du upptäcker några buggar eller andra fel.

2017-05-18. Tack ni som besvarat aprilenkäten
Enkäten för april är nu stängd. Tack till alla som besvarat den. Nästa enkät skickas ut i juni. 

2017-05-05. Överbelastning av server vid lunchtiden
Vid utskick på torsdag 4 maj av aprilenkäten blev servern överbelastad kring lunchtid. Hade du problem att svara eller skicka in enkäten? Försök gärna igen. 

2017-05-02. Aprilenkäten försenad
Aprilenkäten är något försenad, men inom de närmsta dagarna kommer vi att skicka ut en inbjudan till deltagare att besvara den. 

2017-03-22. Tack alla som besvarat veckoenkäterna
Nu är den sista veckoenkäten stängd. Stort tack till alla som svarat på dem. Frågor och svar om enkäterna finns samlade under 

2017-02-24. Resultat från veckoenkäterna
Nu finns resultat från den veckovisa rapportering att läsa under . 

2017-02-16. Frågor och svar om veckoenkäterna
Nu finns frågor och svar om veckoenkäterna samlade här 

2017-02-15. Serverproblem åtgärdat
Ett serverproblem gjorde att några deltagare inte kunnat besvara enkäten för vecka 5. Problemet är nu åtgärdat. Om du inte besvarat enkäten - gör gärna det! Enkäten finns tillgänglig under hela dagen (stängs 16/2).

2017-02-15. Serverproblem åtgärdat
Ett serverproblem gjorde att några deltagare inte kunnat besvara enkäten för vecka 5. Problemet är nu åtgärdat. Om du inte besvarat enkäten - gör gärna det! Enkäten finns tillgänglig under hela dagen (stängs 16/2).

2017-02-09. Veckovis enkät - v. 5
Nu kan deltagare besvara den femte veckoenkäten. Den är öppen till och med tisdag 14 feb. Mer information finns till höger på den här sidan. 

2017-01-12. Veckovis enkät - v. 1
Nu finns den första veckovisa enkäten tillgänglig, där vi frågar om du (eller ditt barn) blev sjuk förra veckan. Mer information finns till höger på den här sidan. 

2016-12-27. Problemutredning pågår
Vi fortsätter att undersöka varför några deltagare inte kan besvara decemberenkäten. Har du problem att besvara enkäten? Försök med en annan webbläsare. Om problemet kvarstår meddela oss gärna på halsorapport@folkhalsomyndigheten.se

2016-12-16. Problem att besvara decemberenkäten?
Några deltagare har meddelat att de inte kan besvara decemberenkäten. Om du har problem att besvara enkäten kan du försöka med en annan webbläsare. Om problemet kvarstår meddela oss gärna på halsorapport@folkhalsomyndigheten.se

2016-12-07. Hög belastning på servern
Det är många som försöker att svara på enkäterna just nu och servern orkar inte med. Om du har problem med att besvara enkäten, försök gärna en gång till lite senare. Dina tidigare svar sparas automatiskt.

Tekniska problem med vår telefon
2016-11-22. Vid måndagens första telefontid (10-11) gick det tyvärr inte att komma fram på Hälsorapports telefon. Problemet är nu åtgärdat.

Problem med bakgrundsenkäten?
2016-11-15. Om du har problem att besvara bakgrundsenkäten beror det på att vissa webbläsare inte stöds av vårt system. Du kan testa att besvara enkäten via en annan enhet eller webbläsare. Webbläsarna Chrome, Safari, Internet Explorer och Firefox brukar fungera bra. 

Fler deltagare inbjudna
2016-11-04. Hälsorapport behöver flera deltagare. Idag går en inbjudan ut till 15 000 personer runt om i landet. 

Ny bakgrundsenkät att besvara
2016-11-03. Nu finns en ny bakgrundsenkät att besvara. Som deltagare måste du fylla i den nya bakgrundsenkäten innan du kan besvara andra enkäter.

Tillfälligt fel korrigerat
2016-10-27. Tyvärr uppstod ett fel på en av frågorna i enkäten, vilket gjorde att några deltagare inte kunde skicka in sina svar. Frågan är nu justerad så att deltagare kan fullfölja hela enkäten.  

Enkät oktober
2016-10-26. Nu finns enkäten för oktober att besvara. Enkäten handlar om kontakter med naturen. 

Enkät september
2016-10-13. Enkäten för september är fortfarande öppen. Den handlar om kontakter med sällskapsdjur. Deltagare som inte har besvarat enkäten kan göra det genom att logga in och gå till ”Mitt konto”. Tack till alla som redan har besvarat den!

Enkät augusti
2016-08-17. Nu finns enkäten för augusti att besvara för vuxna deltagare. Enkäten handlar om antibiotika. Gå till ”Mitt konto” för att besvara enkäten. Tyvärr finns det ingen enkät för målsmän att besvara för sina barn denna månad. 

Resultat junienkät publicerat
2016-08-16. Resultatet från junienkäten finns publicerat på Hälsorapports hemsida. Läs resultatet här

Trevlig sommar!
2016-07-04. Vi som arbetar med Hälsorapport vill önska alla deltagare en trevlig sommar. Nästa enkät kommer att skickas ut i slutet av augusti. 

Utredning om utbrott avslutad
2016-06-29. Utredningen om utbrottet av en smittsam sjukdom är nu avslutad. Läs mer om utbrottet under Resultat. Vi tackar alla som svarat på enkäten!

Trevlig midsommar!
2016-06-23. Vi som arbetar med Hälsorapport vill önska alla deltagare en trevlig midsommar och sommar. Nästa enkät kommer att skickas ut i slutet av augusti. 

Enkät juni
2016-06-16. Nu finns enkäten för juni att besvara. Enkäten handlar om hälsa på lika villkor för vuxna och för barn en förberedande enkät som vi kan komma att skicka vid en eventuell influensa-pandemi. Gå till ”Mitt konto” för att besvara enkäten.

Resultat från majenkäten finns publicerat
2016-06-15. Resultatet från majenkäten om antibiotika finns nu publicerat på Hälsorapports hemsida. Läs resultatet här

Aprilenkäten är avslutad
2016-06-10. Aprilenkäten är nu avslutad. Tack till alla 3 997 deltagare som besvarade enkäten.

Enkät maj
2016-05-26. Nu finns enkäten för maj att besvara. Enkäten handlar om antibiotika. Gå till ”Mitt konto” för att besvara enkäten. Tyvärr finns det ingen enkät för målsmän att besvara för sina barn denna månad. 

Resultat aprilenkäten publicerat
2016-05-25. Resultatet från aprilenkäten om egenfinansierad sjukvård utomlands finns nu publicerat på Hälsorapports hemsida. Läs resultatet här

Februarienkäten är avslutad
2016-04-29. Februarienkäten är nu avslutad. Tack till alla 4 101 deltagare som besvarade enkäten.

Resultat februarienkät publicerat
2016-04-27. Resultatet från februarienkäten finns publicerat på Hälsorapports hemsida. Läs resultatet här

Enkät april
2016-04-21. Aprils enkät finns nu att besvara. Enkäten handlar om egenfinansierad vård utomlands. Gå till ”Mitt konto” för att besvara enkäten.

Vi utreder ett utbrott
2016-03-10. Folkhälsomyndigheten utreder ett utbrott av en smittsam sjukdom. En del deltagare kommer att få en särskild enkät i ett separat mejl.

Januarienkäten är avslutad
2016-03-10. Januarienkäten är nu avslutad. Tack till alla som besvarade enkäten, 4 220 deltagare svarade på enkäten.

Enkät februari
2016-02-18. Nu finns februaris enkät att besvara som handlar om hälsa på lika villkor. Gå till ”Mitt konto” för att besvara enkäten.

Resultat januarienkät publicerat
2016-02-17. Nu finns resultat från januarienkäten publicerat på Hälsorapports hemsida. Läs resultatet här

Enkät januari
2016-01-21. Nu finns den första enkäten att besvara som handlar om din hälsa och influensavaccination. Gå till ”Mitt konto” för att besvara enkäten.

Mål nått för antal deltagare
2016-01-14. Nu har vi nått målet med antalet deltagare i Hälsorapport. 4198 deltagare har anmält sig till Hälsorapport. Tack till alla som har anmält sig!

God Jul & Gott Nytt År!
2015-12-23. Vi som jobbar med Hälsorapport önskar er en God Jul och Gott Nytt År! 

Hälsorapports första enkät
2015-12-18. Hälsorapports första enkät kommer att skickas ut i mitten av januari.

Nu har 2 000 deltagare anmält sig till Hälsorapport!
2015-11-27. Tack till alla som redan har gått med. Idag har vi nått 2 000 deltagare. Målet är att 3 500 av de inbjudna ska gå med. 

Tekniska problem är lösta
2015-11-26. Problemet med att nå webbsidan är löst. Om du stöter på problem kontakta oss gärna via halsorapport@folkhalsomyndigheten.se 

Tekniska problem med Hälsorapports hemsida
2015-11-23.  Hemsidan är ibland är svår att nå. Ett meddelande visas då i webbläsaren om anslutningsproblem (connection error). Var god och försök igen lite senare. Vi arbetar med att lösa problemet men kontakta oss gärna via halsorapport@folkhalsomyndigheten.se om problemet fortsätter att uppstå.

Tekniska problem med Hälsorapports är lösta
2015-11-19. Problemet med att nå webbsidan är löst. Om du stöter på problem kontakta oss gärna via halsorapport@folkhalsomyndigheten.se.

Tekniska problem med Hälsorapports webbsida 
2015-11-18. Det har visat sig att webbsidan ibland är svår att nå. Ett meddelande visas då i webbläsaren om anslutningsproblem (connection error). Var god och försök igen. Vi håller på att åtgärda problemet men kontakta oss gärna via halsorapport@folkhalsomyndigheten.se om problemet fortsätter att uppstå. med att lösa problemet men kontakta oss gärna via halsorapport@folkhalsomyndigheten.se om problemet fortsätter att uppstå

Nu startar Hälsorapport!
2015-11-16. Hälsorapport är ett system som Folkhälsomyndigheten använder för att hålla koll på hälsoläget i Sverige. Idag går en inbjudan ut till cirka 35 000 personer i landet.