Tack för att du deltar i Hälsorapport! Vänligen gå till länken nedan för att besvara den senaste enkäten.

Om du har frågor kan du kontakta oss via halsorapport@folkhalsomyndigheten.se

 

Det finns inga enkäter

 Säsongens sista veckoenkät (för vecka 10) är stängd. Stort tack för era svar under dessa veckor!

 

Stort tack för era svar på de veckovisa enkäterna! Med er hjälp kan vi uppskatta hur stor andel av Sveriges befolkning som har blivit sjuka i influensaliknande sjukdom varje vecka (se Figur 1). I den andra figuren visas andelen som har blivit sjuka i influensaliknande sjukdom varje vecka uppdelat på olika åldersgrupper.