Om Hälsorapport

Detta är syftet med Hälsorapport

Målet med Hälsorapport är att bygga upp ett system som gör det enkelt för Folkhälsomyndigheten att snabbt kunna skicka ut enkäter med viktiga folkhälsofrågor till din e-postadress. Du som deltar i Hälsorapport bidrar genom att besvara enkäter en gång i månaden under ett år (eller längre).

Så går det till

Du som går med i Hälsorapport får ett mejlutskick en gång i månaden med frågan om du kan besvara en enkät om ett visst hälsoområde. Du kan besvara enkäten med din smarta mobil, läsplatta eller dator.

Vid händelse av till exempel en pandemi, kan veckovisa enkäter med frågor om sjukdomssymptom komma att skickas ut för att få en bild av smittläget.

Efter ett år får du eventuellt en förfrågan om att fortsätta delta i Hälsorapport. 

Inbjudan och informationsblad

Mer kan du läsa i den inbjudan och det informationsblad som skickats till alla deltagare:

Så tar vi hand om dina svar

Den information som du lämnar skyddas av offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen. Det betyder att obehöriga inte kan ta del av den. Läs om hur Folkhälsomyndigheten använder de uppgifter du lämnar på sidan Fakta om datainsamlingen.

Influenzanet

Hälsorapport är del av Influenzanet, ett europeiskt system för webbaserad syndromövervakning. Det har främst använts för att följa förekomsten av influensaliknande sjukdom i befolkningen. Influenzanet startades 2003 i Holland under namnet de Grote Griep Meting (“Den stora influensaundersökningen”). Sedan dess har mellan 20000 och 31000 frivilliga holländare och belgare rapporterat eventuella symtom varje vecka och på så sätt givit information om hur influensa och förkylningar sprider sig i Nederländerna och flamländska Belgien.

Sedan 2005 har liknande webbaserade rapporteringssystem funnits i Portugal, sedan 2008 i Italien, sedan 2009 England, sedan 2011 i Sverige, Frankrike och delar av Spanien, och sedan 2013 även på Irland och i Danmark. Data om rapporterade symptom i dessa länders befolkningar samlas sedan hösten 2010 i en gemensam Europeisk databas. Informationen som samlas i den Europeiska databasen är avidentifierad och enskilda personers identitet går inte att spåra. Den informationen utvärderas och analyseras av epidemiologer och modellerare inom Influenzanet. 

Läs mer om Influenzanet här.

Om du klickar på det grå området längst ner på sidan (där det står Influenzanet) kan du klicka dig fram till de andra europeiska sajterna genom att klicka på flaggorna för varje land.